:: Strona Główna ::

Tempus fugit
Kościół Katolicki Świat
Kościół Katolicki Polska
Myśli zebrane

:: Dobry Pasterz Dodano:  21-04-2013
:: Wielki Czwartek Dodano:  28-03-2013
:: Błogosławiony, kto zaufał Panu! Dodano:  28-02-2013
:: Czy Ty jesteś królem? Dodano:  25-11-2012
:: strzeżcie się uczonych w Piśmie... Dodano:  11-11-2012
:: Słuchaj... Dodano:  30-08-2012
:: Wakacje Dodano:  10-07-2012
Online
Obecnie jest 1 gość i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.
KOMUNIKAT
:: sobota, 15 marca 2014 - 22:05
KOMUNIKAT
Caritas Polska wraz z Caritas Spes na Ukrainie zainicjowała akcję „Rodzina Rodzinie”. Caritas Spes na Ukrainie przygotowała listę kilku tysięcy kontaktów do rodzin potrzebujących wsparcia bądź poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach. Są to rodziny zarówno katolickie, greko-katolickie jak i prawosławne. Listy te zostały przekazane do Caritas Diecezjalnych, w tym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Każda osoba, która zadeklaruje chęć pomocy rodzinie ukraińskiej, otrzyma numer identyfikacyjny takiej rodziny oraz adres parafii, na terenie której mieszka rodzina (podanie bezpośredniego adresu rodziny ukraińskiej nie jest możliwe ze względu na ochronę danych osobowych). Do numeru dołączony będzie krótki opis rodziny, jaki otrzymaliśmy ze strony ukraińskiej.
Przygotowaną paczkę (ważącą do 20 kg, zawierającą głównie żywność i odzież), dzięki możliwościom stworzonym przez Pocztę Polską, w ramach akcji „Paczka na Ukrainę”, wysłać będzie można bezpłatnie na Ukrainę do końca marca br.
Gdyby ktoś chciał przygotować i ofiarować taką paczkę proszony jest o zgłoszenie się do p. Danuty Ciecierskiej, przewodniczącej Caritas w naszej parafii po Mszy świętej w salce.


Rekolekcje Wielkpostne 2014 r.
:: piątek, 07 marca 2014 - 23:15
Drodzy Parafianie…
Już dziś informujemy, że w trzecią niedzielę Wielkiego Postu (23 marca) rozpoczniemy w naszej parafii doroczne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje poprowadzi o. Mirosław Kotowski – Rektor Misyjnego Domu Księży Werbistów w Kleosinie. Plan rekolekcji jest następujący:
:: Czytaj więcej...
Nabożeństwo Gorzkich Żali
:: czwartek, 06 marca 2014 - 11:30
Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, Polega również na rozważaniu męki Pańskiej. Składają się one z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona "Któryś za nas cierpiał rany" jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale. Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.
Nabożeństwo gorzkich żali w naszym kościele odprawiamy w niedziele wielkopostne o 17.00. Serdecznie zapraszamy

Nabożeństwo Drogi krzyżowej
:: czwartek, 06 marca 2014 - 11:22
Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku "De transitu Mariae" sama Maryja nawiedzała miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa.
Dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzielił chorym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach, co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie.
Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.
Nabożeństwo drogi krzyżowej w naszym kościele odprawiamy w piątki wielkopostne:
o. 16.30: dla dzieci i młodzieży
o. 17.30: dla dorosłych
Serdecznie zapraszamy

Orędzie Papieża na Światowy Dzień Chorego
:: czwartek, 06 lutego 2014 - 00:08
Drodzy bracia i siostry ,
1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi "Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16), zwracam się szczególnie do chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi w was, drodzy chorzy szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak się dzieje: obok, a w rzeczywistości w obrębie naszego cierpienia jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, zniszczył samotność cierpienia i oświecił jego ciemności. W ten sposób stajemy przed tajemnicą miłości Boga względem nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym planie miłości, także noc cierpienia otwiera się na światło paschalne; a odwagą, by stawiać czoło wszelkim przeciwnościom w Jego towarzystwie, zjednoczeni z Nim.
:: Czytaj więcej...
PLAN KOLĘD 2013-2014
:: środa, 11 grudnia 2013 - 14:24
Podajemy plan odwiedzin kolędowych na rok 2013/2014.
Plan kolęd 2013-2014
:: Czytaj więcej...
ADWENT
:: sobota, 30 listopada 2013 - 20:33

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus” i oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, gdy wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemie i oznacza radosne oczekiwanie na ponowne Jego przyjścia na ziemię. Przygotowując się na przyjście Chrystusa, podejmujemy szereg działań, zwłaszcza w dziedzinie naszego ducha.

:: Czytaj więcej...
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
:: sobota, 23 listopada 2013 - 20:11
CHRYSTUS KRÓL — WŁADCA CZY SŁUGA
„Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 20,18).
Słowa te, wypowiedziane przez Chrystusa Króla, Mesjasza, towarzyszą ludziom od tysiącleci. Dzisiejsza uroczystość zachęca, abyśmy ponownie pochylili się nad istotą władzy. Wzorem i sensem naszych rozważań jest Jezus Chrystus — Król, a zatem i władca.
:: Czytaj więcej...
Uroczystość Wszystkich Świętych
:: czwartek, 31 października 2013 - 21:46
Święto wszystkich świetych

Dla wielu ludzi Święto wszystkich świętych kojarzy się ze smutkiem. Wspominamy naszych bliskich, żałując, że już ich nie ma z nami, że leżą zakopani gdzieś głęboko pod ziemią. W mojej parafii, w czasie głównej Mszy Świętej, w grobowej atmosferze odczytywane są zawsze przez pół godziny nazwiska zmarłych należących do rodzin parafian. Potocznie o tym święcie mówi się „Święto zmarłych”.
:: Czytaj więcej...
Światowy Tydzień Misyjny
:: piątek, 18 października 2013 - 22:32Dojrzałość i solidność wiary poznaje się po gotowości i umiejętności dzielenia się nią z innymi ludźmi – pisze Franciszek w swym pierwszym przesłaniu na Światowy Dzień Misyjny. Franciszek przypomina, że działalność misyjna jest zadaniem każdego ochrzczonego, a misyjność jest istotną cechą życia chrześcijańskiego. Papież przyznaje, że dzieło ewangelizacji napotyka na przeszkody nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz samej wspólnoty Kościoła. Od głoszenia wszystkim orędzia Chrystusa powstrzymują nas słaby zapał oraz brak radości, odwagi i nadziei. Niekiedy sądzi się jeszcze, że głosząc prawdę Ewangelii, zadaje się gwałt ludzkiej wolności – pisze Franciszek. Odpowiadając na ten zarzut przypomina, że Chrystus właśnie po to przyszedł, by wskazać ludziom drogę zbawienia, a tę misję powierzył również nam. Kiedy w świecie nie głosi się Ewangelii, na pierwszy górę biorą przemoc, kłamstwo i błąd.
:: Czytaj więcej...

<   12345678910111213141516171819202131   >