:: Strona Główna ::

Tempus fugit
Kościół Katolicki Świat
Kościół Katolicki Polska
Myśli zebrane

:: Dobry Pasterz Dodano:  21-04-2013
:: Wielki Czwartek Dodano:  28-03-2013
:: Błogosławiony, kto zaufał Panu! Dodano:  28-02-2013
:: Czy Ty jesteś królem? Dodano:  25-11-2012
:: strzeżcie się uczonych w Piśmie... Dodano:  11-11-2012
:: Słuchaj... Dodano:  30-08-2012
:: Wakacje Dodano:  10-07-2012
Online
Obecnie jest 1 gość i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.
Prymas Polski
:: sobota, 26 stycznia 2008 - 12:47
Strona gotowa do druku


JE Ks. Abp Henryk MUSZYŃSKI
Prymas Polski
Metropolita Gnieźnieński
Urodzony 20 marca 1933 r. w Kościerzynie, święcenia prezbiteratu przyjął
28 kwietnia 1957 r. w Pelplinie, mianowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej 23 lutego 1985 r., konsekrowany na biskupa 25 marca 1985 r.,
mianowany biskupem diecezji włocławskiej 19 grudnia 1987 r., arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim 25 marca 1992 r. Prymas Polski – od 19 grudnia 2009 r.


*****************************

PRYMASI POLSKI
ZARYS HISTORII


Tytuł prymasa pojawia się w XV w. Po soborze w Konstancji (1417 r.) abp gnieźnieński Mikołaj Trąba powraca z tym tytułem; nie istnieje jednak lub zaginął dokument z tym związany. Każdy arcybiskup Gniezna był prymasem. Warszawa nie była biskupstwem, należała do diecezji poznańskiej i nie leżała na terytorium Polski, lecz w Księstwie Mazowieckim. W czasie dziedziczenia tronu prymasi koronowali królów i królowe.
Od momentu elekcji królów (1573: Henryk Walezy) w czasie bezkrólewia prymas zostawał interrexem, czyli głową państwa; tak było aż do rozbiorów, czyli czasów St. Augusta. Wówczas instytucja prymasa została zniszczona a jego polityczna rola wygasła — nie było Polski. Przykładowo Ignacy Krasicki był arcybiskupem gnieźnieńskim, ale nie mieszkał w Gnieźnie, lecz w Berlinie. Nie wolno mu było posługiwać się tytułem Prymasa — zabroniły Mu tego władze pruskie.
1799: powstała diecezja warszawska
1807: Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie; abp gnieźnieński Ignacy Raczyński administruje warszawską diecezją, ale rezyduje w Gnieźnie
1819: powstaje Królestwo Polskie (car Aleksander I) i Rzym tworzy wtedy metropolię warszawską; wówczas papież na prośbę caratu nadał arcybiskupowi warszawskiemu (abp Malczewski) czysto honorowy tytuł prymasa Królestwa Polskiego. Do 1918 r. arcybiskupi warszawscy posługiwali się tym tytułem a nie tytułem prymasa Polski. Od 1821 r. arcybiskupi przestali nawet rezydować w Gnieźnie, gdyż powstało arcybiskupstwo poznańskie złączone unią personalną z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. W ten sposób istniały dwie osobne diecezje i zwyczajowo - ale tylko i wyłącznie w kołach patriotycznych - tych arcybiskupów nazywano prymasami Polski.
1918: po odzyskaniu przez Polskę niepodległości arcybiskupi Gniezna i Poznania (ta sama osoba w obu diecezjach) na powrót samorzutnie przyjmują tytuł Prymasa Polski, a kard. Aleksander Kakowski w Warszawie do śmierci (umiera przed wojną w 1939 r.) posługuje się tytułem Prymasa Królestwa Polskiego. Administratorem apostolskim Warszawy zostaje bp Stanisław Gall.
od 1926: arcybiskupem Poznania i Gniezna zostaje bp August Hlond (był dotąd ordynariuszem w Katowicach); nadal jest dwóch Prymasów: Polski (kard. Hlond) i Królestwa Polskiego (kard. Kakowski)
1939: po śmierci kard. Kakowskiego autorytet Hlonda nie był kwestionowany i jako Prymas Polski został on ewakuowany z Rządem via Rzym do Lourdes; tam został internowany w 1940 r. i osadzony w Niemczech; w 1946 r. wraca do Gniezna, a potem przenosi się do Warszawy (wcześniej w Rzymie załatwił sprawę rozwiązania unii personalnej Poznania i Gniezna). Bp Dymek zostaje abp poznańskim, a A. Hlond jako abp Gniezna przejmuje również diecezję warszawską - jest prymasem Polski jako arcybiskup Gniezna a zarazem arcybiskupem warszawskim
1948: umiera kard. Hlond, jego następcą zostaje bp Wyszyński; jest — tak jak poprzednik — arcybiskupem Gniezna, Prymasem Polski oraz arcybiskupem Warszawy
1981: umiera Prymas Wyszyński. Jego następcą zostaje bp Józef Glemp, dotąd ordynariusz warmiński. Został mianowany arcybiskupem Warszawy w czasie, kiedy Jan Paweł II przebywał po zamachu w szpitalu; J. Glemp nadal — jak poprzednik — jest Prymasem Polski, arcybiskupem gnieźnieńskim i arcybiskupem Warszawy.
1992: rozdział Gniezna i Warszawy; kard. Glemp zachowuje tytuł Prymasa jako kustosz relikwii św. Wojciecha.

*****************************

POCZET PRYMASÓW POLSKI


Michał Trąba (1412-1422) – arcybiskup gnieźnieński
Wojciech Jastrzębiec (1423-1436) – arcybiskup gnieźnieński
Wincenty Kot z Dębna (1437-1448) – arcybiskup gnieźnieński
Władysław z Oporowa (1449-1453) – arcybiskup gnieźnieński
Jan ze Sprowy (1453-1464) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Gruszczyński (1464-1473) – arcybiskup gnieźnieński
Jakub z Sienna (1473-1480) – arcybiskup gnieźnieński
Zbigniew Oleśnicki – arcybiskup gnieźnieński
Fryderyk Jagiellończyk (1493-1503)
Andrzej Boryszewski (1503-1510) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Łaski (1510-1531) – arcybiskup gnieźnieński
Maciej Drzewicki (1531-1537) – arcybiskup gnieźnieński
Andrzej Krzycki (1535-1537) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Latalski (ok. 1537-1540) – arcybiskup gnieźnieński
Piotr Gamrat (1541-1545) – arcybiskup gnieźnieński
Mikołaj Dzierzgowski (1546-1559) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Przerębski (1559-1562) – arcybiskup gnieźnieński
Jakub Uchański (1562-1581) – arcybiskup gnieźnieński
Stanisław Karnkowski (1581-1603) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Tarnowski (1604-1605) – arcybiskup gnieźnieński
Bernard Maciejowski (1606-1608) – arcybiskup gnieźnieński
Wojciech Baranowski (1608-1615) – arcybiskup gnieźnieński
Wawrzyniec Gembicki (1616-1624) – arcybiskup gnieźnieński
Henryk Firlej (1624-1626) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Wężyk (1627-1638) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Lipski (1638-1641) – arcybiskup gnieźnieński
Maciej Łubieński (1641-1652) – arcybiskup gnieźnieński
Andrzej Leszczyński (1653-1658) – arcybiskup gnieźnieński
Wacław Leszczyński (ok. 1659-1666) – arcybiskup gnieźnieński
Mikołaj Prażmowski (1666-1673) – arcybiskup gnieźnieński
Kazimierz Florian Czartoryski (1673-1674) – arcybiskup gnieźnieński
Andrzej Olszowski (1674-1677) – arcybiskup gnieźnieński
Jan Stefan Wydżga (1679-1685) – arcybiskup gnieźnieński
Augustyn Radziejowski (1688-1705) – arcybiskup gnieźnieński
Stanislaw Szembek (1706 1721) – arcybiskup gnieźnieński
Teodor Andrzej Potocki (1723-1738) – arcybiskup gnieźnieński
Krzysztof Antoni Szembek (1739-1748) – arcybiskup gnieźnieński
Adam Ignacy Komorowski (1749-1759) – arcybiskup gnieźnieński
Władyslaw Łubieński (1759-1767) – arcybiskup gnieźnieński
Gabriel Podoski (1767-1777) – arcybiskup gnieźnieński
Antoni Kazimierz Ostrowski (1777- 1784) – arcybiskup gnieźnieński
Michał Poniatowski (1785-1794) – arcybiskup gnieźnieński
Ignacy Krasiński (1796-1801) – arcybiskup gnieźnieński
Ignacy Raczynski (1806-1818) – arcybiskup gnieźnieński
Tymoteusz Gorzeński (1821-1825) – arcybiskup gnieźnieński
Teofil Wolicki (1828-1829) – arcybiskup gnieźnieński
Marcin Dunin (1831-1842) – arcybiskup gnieźnieński
Leon Przyłuski (1845- 1865) – arcybiskup gnieźnieński i poznański
Mieczysław Ledóchowski (1866-1886) – arcybiskup gnieźnieński
Juliusz Józef Dinder (1886-1890) – arcybiskup gnieźnieński i poznański
Florian Oksza Stablewski (1891-1906) – arcybiskup gnieźnieński Edward Likowski (1914-1915) – arcybiskup gnieźnieński i poznański
Edmund Dalbor (1915-1926) – arcybiskup gnieźnieński i poznański
August Hlond (1926-1948) – arcybiskup gnieźnieński i poznański (1926-1946) oraz gnieźnieński i warszawski (1946-1948)
Stefan Wyszyński (1948-1981) – arcybiskup gnieźnieński i warszawski
Józef Glemp (1981-2006) – arcybiskup gnieźnieński i warszawski (1981-1992) oraz arcybiskup warszawski
Henryk Muszyński, arcybiskup, metropolita gnieźnieński
:: opublikował: admin :: artykuł przeczytało dotąd: 5455 osób
Zaloguj się aby dodawać komentarze. rejestruj/zaloguj