:: Strona Główna ::

Tempus fugit
Kościół Katolicki Świat
Kościół Katolicki Polska
Myśli zebrane

:: Dobry Pasterz Dodano:  21-04-2013
:: Wielki Czwartek Dodano:  28-03-2013
:: Błogosławiony, kto zaufał Panu! Dodano:  28-02-2013
:: Czy Ty jesteś królem? Dodano:  25-11-2012
:: strzeżcie się uczonych w Piśmie... Dodano:  11-11-2012
:: Słuchaj... Dodano:  30-08-2012
:: Wakacje Dodano:  10-07-2012
Online
Obecnie jest 2 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.
Werbiści w Polsce
:: sobota, 26 stycznia 2008 - 12:54
Strona gotowa do druku
Zgromadzenie Słowa Bożego znane jest w Polsce pod bardziej popularną nazwą - Misjonarze Werbiści. Od wielu lat jest przodującym zgromadzeniem misyjnym nie tylko w kraju, ale i na świecie.

Obecnie w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach pracuje 340 polskich werbistów. Każdego roku kilku nowych współbraci wyjeżdża do krajów swoich przeznaczeń. 14 domów i 13 parafii na terenie całego kraju włącza się czynnie w życie Kościoła polskiego.

Prowincja Polska liczy obecnie 274 współbraci, w tym 156 kapłanów, 29 braci zakonnych, 70 alumnów i 12 nowicjuszy.

Historia

Pierwsi werbiści przybyli do Polski z Austrii po I wojnie światowej. Od razu spotkali się z życzliwym przyjęciem. 12 kwietnia 1922 roku o. Tomasz Puchała mianowany został superiorem Prowincji Wschodnioniemieckiej na Polskę. 5 lat później powstała Regia Polska, której pierwszym regionałem został o. Franciszek Herud. W roku 1935 zostaje utworzona Prowincja Polska .

Okres międzywojenny to czas powstawania nowych domów - w Pieniężnie i Bytomiu (1920), Rybniku (1922), Górnej Grupie (1923), Bruczkowie i Chludowie (1935), w którym w roku 1935 otwarto nowicjat. Od 1938 roku rozpoczynają wyjeżdżać na misje pierwsi polscy misjonarze (w sumie 25 braci i 12 ojców). Do czasu wybuchu wojny Prowincja Polska liczyła 29 ojców, 61 braci, trzy juwenaty z 420 uczniami, dwie parafie, drukarnię.

Dynamiczny rozwój Zgromadzenia przerwała brutalnie II wojna światowa. Domy zamknięto. Aresztowano 14 ojców, 14 kleryków, 4 braci i 12 nowicjuszy. Z 44 współbraci w obozach koncentracyjnych straciło życie 23. W grupie męczenników werbistowskich okresu II wojny światowej znalazło się 4 współbraci, którzy 1999 roku zaliczeni zostali w poczet błogosławionych. Byli to: br. Grzegorz Frąckowiak, o. Stanisław Kubista, o. Alojzy Liguda i o. Ludwik Mzyk.

Po wojnie w roku 1946 rozpoczyna się pierwszy nowicjat z 20 nowicjuszami. W sierpniu tegoż roku w Górnej Grupie podejmuje naukę 50 uczniów. Dwa lata później w Pieniężnie na Warmii rozpoczyna działalność Wyższe Seminarium Duchowne, które przez ponad 50 lat nieprzerwanego funkcjonowania wykształciło ponad 500 misjonarzy (kapłanów i braci) czynnie włączających się w dzieło misyjne Kościoła w 54 krajach świata.

Działalność

Jednym z podstawowych zadań Zgromadzenia w Polsce jest formacja i kształcenie przyszłych misjonarzy. Najważniejszą rolę pełni tutaj Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych. Obecnie każdego roku jego mury opuszcza kilku nowych misjonarzy.

Drugim ważnym polem działalności werbistów jest szeroko pojęta animacja misyjna polskiego społeczeństwa. Wymienić tutaj należy:

organizację imprez oraz cyklicznych akcji o charakterze ściśle animacyjnym, w tym "Wakacji z misjami" oraz akcji "Kierowcy Misjom"

działalność duszpasterską na terenie parafii

duszpasterstwo rekolekcyjne (Górna Grupa, Laskowice Pom., Nysa)

duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa)

pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kolegium Teologicznym w Królewcu

działalność w środkach społecznego przekazu: Wydawnictwo VERBINUM , czasopismo "Misjonarz", programy radiowe i telewizyjne, Misyjny Serwis Internetowy itp. (Warszawa, Laskowice Pom.)

działalność Apostolatu Biblijnego (Laskowice Pom.)

działalność dydaktyczną: szkoła językowa (Nysa), Liceum Ogólnokształcące (Laskowice Pom.) i Kolegium Teologiczne dla laikatu (Pieniężno)

działalność Muzeum Misyjno-Etnograficznego (Pieniężno wraz z filiami w Białymstoku, Chludowie, Górnej Grupie, Nysie i Laskowicach Pom.)Domy

BIAŁYSTOK
Dom Misyjny św. Kazimierza
ul. Zambrowska 24
15-601 BIAŁYSTOK 6
tel. (0xx85) 747 49 55
fax (0xx85) 747 49 65
walerowski@email.unicom.pl

BYTOM
Dom Misyjny św. Małgorzaty
ul. Małgorzatki 7; skr. 162
41-902 BYTOM
tel. (0xx32) 281 15 33
fax (0xx32) 281 15 33 *28
bytomsvd@interia.pl

CHLUDOWO
Dom Misyjny św. Stanisława Kostki
Nowicjat SVD
ul. Kościelna 15
62-001 CHLUDOWO
tel. (0xx61) 811 65 50
fax (0xx61) 811 65 50 *34
chludowo@post.pl

GÓRNA GRUPA
Dom Misyjny św. Józefa
ul. Klasztorna 4
86-133 GÓRNA GRUPA
tel. (0xx52) 330 63 00
fax (0xx52) 330 63 03
svd.g.grupa@neostrada.pl
www.werbisci-gornagrupa.prv.pl

KRYNICA MORSKA
Dom Misyjny Księży Werbistów
ul. Gdańska 141
82-120 KRYNICA MORSKA
tel./fax (0xx55) 24760 44
o-slawek@o2.pl

LASKOWICE POMORSKIE
Dom Misyjny św. Arnolda Janssena
ul. Długa 44
86-130 LASKOWICE POM.
tel. (0xx52) 330 73 00
fax (0xx52) 330 73 01
biuro@werbisci-laskowice.org
www.werbisci-laskowice.prv.pl

LUBLIN
Dom Misyjny Słowa Bożego
ul. Jagiellońska 45; skr. 1110
20-950 LUBLIN 11
tel. (0xx81) 746 94 95
fax (0xx81) 746 97 37
svd@lublin.cc
MICHAŁOWICE
Dom Misyjny Bł. Męczenników
ul. Partyzantów 4
05-816 MICHAŁOWICE
tel. (0xx22) 753 01 68
fax (0xx22) 752 01 67
gollag@hot.pl

NYSA
Dom Misyjny św. Andrzeja
ul. Rodziewiczówny 3; skr. poczt. 26
48-300 NYSA
tel. (0xx77) 431 04 00
fax (0xx77) 433 88 77

Dom Misyjny Dobrego Pasterza
ul. Rodziewiczówny 15; skr. poczt. 26
48-300 NYSA
tel. (0xx77) 431 05 12
fax (0xx77) 431 05 13 * 233
owczarnia@vp.pl

OLSZTYN
Dom Misyjny św. Arnolda
ul. św. Arnolda 1
11-041 OLSZTYN-REDYKAJNY
tel. (0xx89) 523 96 90
krzyzanowski@sprint.com.pl

PIENIĘŻNO
Dom Misyjny św. Wojciecha
Filozofia - Teologia
Kolonia 19
14-520 PIENIĘŻNO
tel. (0xx55) 242 91 00
fax (0xx55) 242 93 94
kancelaria@seminarium.org.pl
www.seminarium.org.pl

RYBNIK
Dom Misyjny Królowej Apostołów
ul. Wieniawskiego 7
44-200 RYBNIK
tel. (0xx32) 432 97 21
fax (0xx32) 432 97 20
jozef_bzik@poczta.onet.pl

STARY SĄCZ
Dom Misyjny św. Kingi
ul. Witosa 1b
33-340 STARY SĄCZ
tel. (0xx18) 440 01 89
svd.kinga@neostrada.pl

WARSZAWA
Dom Misyjny Ducha Świętego
ul. Ostrobramska 90
04-118 WARSZAWA
tel. (0xx22) 610 79 53
fax (0xx22) 610 64 50
SVD_Warszawa@poczta.onet.pl

ZAKOPANE
Dom Misyjny św. Józefa Misjonarza
ul. Struga 5
34-500 ZAKOPANE
tel. (0xx18) 201 21 93

Parafie

Par. św. Teresy od Dziec. Jezus
ul. Zambrowska 24
15-601 Białystok 6
tel. (0xx85) 747 48 00
fax (0xx85) 747 48 01

Par. św. Antoniego Padewskiego
Brzegi
ul. Halna 67
34-532 JURGÓW
tel. (0xx18) 207 77 02

Parafia św. Małgorzaty
ul. Małgorzatki 7
41-902 BYTOM
tel. (0xx32) 281 15 33 * 20

Parafia Wszystkich Świętych
ul. Kościelna 4
62-001 CHLUDOWO
tel. (0xx61) 811 65 02

Parafia Jana Ewangelisty
Długobór
14-526 PŁOSKINIA
tel. (0xx52) 244 30 02

Parafia św. Teresy
Górna Grupa
ul. Świecka 4
86-134 DRAGACZ
tel. (0xx52) 332 56 14

Parafia MB Fatimskiej
Golkowice 207
30-698 KRAKÓW
tel. (0xx12) 654 99 71
fax (0xx12) 654 99 72
Parafia św. Andrzeja Apost.
82-211 LASOWICE WLK.
tel. (0xx55) 271 16 90

Par. Matki Boskiej Bolesnej
ul. Rodziewiczówny 3
48-300 NYSA
tel. (0xx77) 433 13 37
fax (0xx77) 433 88 77

Par. św. Arnolda Janssena
ul. św. Arnolda 1
11-041 OLSZTYN
tel. (0xx89) 523 96 90

Parafia św. Piotra i Pawła
ul. Rynek 8
14-520 PIENIĘŻNO
tel. (0xx55) 243 60 48

Parafia Królowej Apostołów
ul. Wieniawskiego 7
44-200 RYBNIK
tel. (0xx32) 423 97 33

Parafia Chrystusa Króla
Templewo 29
66-350 BLEDZEW
tel. (0xx95) 742 99 05

Parafia MB Częstochowskiej
Wilamowo 38
14-335 DOBROCIN
tel. (0xx89) 758 60 55
:: opublikował: admin :: artykuł przeczytało dotąd: 20675 osób
Zaloguj się aby dodawać komentarze. rejestruj/zaloguj