:: Strona Główna ::

Tempus fugit
Kościół Katolicki Świat
Kościół Katolicki Polska
Myśli zebrane

:: Dobry Pasterz Dodano:  21-04-2013
:: Wielki Czwartek Dodano:  28-03-2013
:: Błogosławiony, kto zaufał Panu! Dodano:  28-02-2013
:: Czy Ty jesteś królem? Dodano:  25-11-2012
:: strzeżcie się uczonych w Piśmie... Dodano:  11-11-2012
:: Słuchaj... Dodano:  30-08-2012
:: Wakacje Dodano:  10-07-2012
Online
Obecnie jest 2 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.
Modlitwa za Misje
:: sobota, 26 stycznia 2008 - 12:59
Strona gotowa do druku


Modlitwy Kwadransowe Misjonarzy Werbistów


Boże, Prawdo odwieczna... - wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza i Zbawienie nasze... - ufamy Tobie.
Boże, Dobroci nieskończona... - z całego serca miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata... - spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.
Napełnij nas Duchem Syna Twojego... - abyśmy sławili imię Twoje. AMEN.1. Modlitwa Jana XXIII za misje


Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie.

Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.2. Modlitwa za misje


Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, Który nas odkupiłeś cena przenajświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzrokiem biedna ludzkość, któ­ra w znacznej części jest jeszcze pogrążona w mro­kach niewiary. Spraw, by cala ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba prowadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. Przyspiesz, o Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.

Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą, w sens poświęcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i Świeckich rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.


3. Modlitwa za misje


Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali,
i tym, którzy przestali wierzyć.
Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swa łaską misjonarzy
w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje,
a przede wszystkim zrozumiał, ze naszym pierwszym obowiązkiem
w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie.
Amen4. Modlitwa o powołania


O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące, szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarą. Ty O Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą i światłością świata. Amen.
5. Modlitwa za Misje


Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali Twą prawdę i zostali zbawieni. Prosimy Cię, ześlij na żniwo Twoje robotników, którzy będą głosić Twoje słowo, tak jak głosili je Apostołowie z pełną gotowością serca, we wszystkich krajach i językach, aby wszystkie ludy poznały Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego nam zesłałeś. Amen.6. Różaniec Misyjny
TAJEMNICE ŚWIATŁA


1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, który jak wielki prorok wzywał do nawrócenia i mówił o przyjściu Mesjasza.
Misjonarz jest współczesnym Janem Chrzcicielem. Jego zadaniem jest wskazywanie na Mesjasza, ukazywanie prawdziwego Baranka Bożego, a także wzywanie do nawrócenia.

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
Pan Jezus dokonuje cudu podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Przemienia wodę w wino i sprawia, że radość gości weselnych wciąż trwa. Ten cud jest widoczny tylko dla nielicznych, lecz wszyscy z niego korzystają.
W pracy misyjnej również zdarzają się cuda, kiedy w sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia pojawia się niespodziewane rozwiązanie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Jezus, chodząc po Ziemi Świętej, mówił o Królestwie Bożym, królestwie, które ma być pełne miłości, szacunku, życzliwości, dające szczęście. Jednak – aby takie Królestwo mogło zaistnieć – potrzeba, aby człowiek się nawrócił, zmienił sposób swego postępowania, aby stawał się coraz lepszy.
Misjonarz kontynuuje zadanie Chrystusa, gdyż uczy o Bożym Królestwie, jednocześnie pokazując potrzebę nawrócenia.

4. Przemienienie na Górze Tabor
Jezus na Górze Tabor ukazuje Apostołom blask swojej chwały. To doświadczenie ma Apostołów utwierdzić w wierze, aby nie zwątpili, kiedy będą patrzeć na Jezusa umęczonego. Ta chwila przebywania na Górze Tabor musi wystarczyć na drogę krzyżową.
W życiu misjonarza wiele jest chwil, które przypominają Górę Tabor. Doświadczenie Chrystusa chwalebnego w dzieciach przystępujących do I Komunii, w rodzinie przyjmującej chrzest, w młodych ludziach

5. Ustanowienie Eucharystii
Jezus gromadzi wokół stołu swoich uczniów, aby dać im przepiękny dar, jakim jest Eucharystia. Ta szczególna uczta wyraża jedność między Apostołami, ale również ukazuje obecność Chrystusa.
Cała działalność misyjna musi zmierzać do zjednoczenia wyznawców przy stole eucharystycznym, aby tam doświadczyć miłości Chrystusa, który pozostał między nami pod postacią chleba i wina.
Ks. Piotr Glinka (za "Animator")
:: opublikował: admin :: artykuł przeczytało dotąd: 7640 osób
Zaloguj się aby dodawać komentarze. rejestruj/zaloguj