Aktualne Transmisje | Nadchodzące Msze Święte
Strona główna O parafii

O parafii

Parafia św. Arnolda w Olsztynie – historia

 

Parafia

Parafia św. Arnolda w Olsztynie istnieje od 30 listopada 1998 roku. Decyzja o powołaniu Parafii zapadła przy okazji organizowania Wydziału Teologii powstającego w tym czasie Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Jako Werbiści z pobliskiego Seminarium Misyjnego w Pieniężnie zostaliśmy poproszeni przez Księdza Arcybiskupa o włączenie się z naszym potencjałem naukowym w tworzący się Wydział Teologii. Posiadanie własnej parafii w pobliżu tworzącego się Wydziału było sytuacją bardzo korzystną.

Przez pierwsze lata, ze względu na brak kościoła i plebanii, parafia miała formalnie swoją siedzibę w Seminarium Archidiecezjalnym Hosianum. Pierwszym proboszczem i organizatorem struktur nowej parafii był o. Wiesław Krzyżanowski SVD. Budowa kościoła i Domu Misyjnego rozpoczęła się pod koniec września 2000 roku. Dzięki wysiłkowi Parafii oraz pomocy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, dnia 14 czerwca 2003 r. miała miejsce dedykacja kościoła. Uroczystości przewodniczył Ks. Biskup Jacek Jezierski. W tym samym dniu poświęcono i otwarto Dom Misyjny św. Arnolda, który pełni jednocześnie funkcję plebanii.

Od października 2003 roku w nowopowstałym Domu Misyjnym przebywali: o. Wiesław Krzyżanowski SVD, Proboszcz Parafii i Prezes Domu Misyjnego jak również kapelan Domu Opieki Laurentius oraz o. dr Andrzej Miotk SVD, pracujący na Wydziale Teologii UWM oraz w Seminarium Misyjnym w Pieniężnie. O. Andrzej zajmował się głównie pracą naukową i dydaktyczną, pracował nad habilitacją, ale pomagał także wydatnie w pracy pastoralnej. W roku 2005 przez okres 4 miesięcy w Parafii pracował także o. Krzysztof Mazurek SVD. Grono duszpasterzy zasilił w 2007 r., po swoich święceniach kapłańskich, o. Heriberus Wea SVD pochodzący z Indonezji. Pracował on nieprzerwanie aż do 2017 r. W parafii pracowali także: o. Mieczysław Sagan SVD, o. Mirosław Kotowski SVD, o. Marek Grzech SVD

Z ważniejszych wydarzeń z życia parafii:

– W dniu 7 października 2003 roku zawiązała się pierwsza Róża Różańcowa pod wezwaniem św. Katarzyny ze Sieny.

– W dniu 14 stycznia 2004 r. wykupiono na własność od Gminy Olsztyn działkę, na której stoi wybudowany kompleks św. Arnolda.

– W dniu 26 listopada 2005 r. poświęcono świetlicę parafialną.

– W Wielką Sobotę, 15 kwietnia 2006 r. poświęcono chrzcielnicę..

– W dniu 30 czerwca 2006 r. zakończono prace przy budowie bramo-dzwonnicy.

– W lipcu 2006 r. położono kostkę na parkingu przed kościołem.

– W latach 2004-2006 w trzech etapach wykonano ławki w kościele.

– W 2007 roku odbyła się także renowacja Misji św. którą przeprowadził Ks. Tadeusz Pawluk, salezjanin.

– Dnia 7 grudnia 2007 r. nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza. Odwołany został dotychczasowy proboszcz o. Wiesław Krzyżanowski SVD a w jego miejsce został mianowany o. Marek Adamczyk SVD, który pełnił ten urząd do 30 września 2013 r.

– W styczniu 2008 r. stworzono stronę internetową parafii: www.misjonarze.olsztyn.pl

– W maju 2008 r. wymieniono nagłośnienie kościoła.

– W listopadzie 2008 r. miały miejsce obchody 10-lecia parafii, którym przewodniczył ks. Arcybiskup Edmund Piszcz.

– W marcu 2009 r. zakupiono nowe organy elektroniczne

– W czerwcu 2010 r. wykonano kaplicę ku czci Matki Bożej

– W czerwcu 2010 r. odremontowano gruntownie salkę przykościelną i wymieniono kominek

– W lutym i marcu 2011 odbyło się malowanie kościoła.

– W październiku 2012 wykonano ogrodzenie w lesie

– Dnia 1 października 2013 r. nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza. Nowym proboszczem został mianowany o. Stanisław Zyśk SVD.

– W 2016 roku wykonano ogrzewanie ławek w kościele.

– Dnia 15 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza. Nowym proboszczem został mianowany o. Szczepan Szpyra SVD.

– W dniu 27 czerwca 2018 roku zawiązała się Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.MSZE ŚWIĘTE
Msze święte


Msze św. w naszym kościele są odprawiane:
– w tygodniu o godz. 18.00; DPS Laurentius – w poniedziałki o 11.30
– w niedziele i kościelne uroczystości w godz.: 8.30, 10.00, 11.15 (Msza Rodzinna, dla dzieci) i 18.00
Przyjmujemy intencje mszalne:
jednorazowe, które są odprawiane w porządku liturgicznym parafii

Intencje mszalne można zamawiać:
– w biurze parafialnym
– pod nr. telefonu (89)5238836
– bądź pisząc na adres internetowy: swarnold@poczta.onet.pl

Msze św. Gregoriańskie

Msze św. Gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego.
Charakter tych Mszy wskazuje, że mogą być one odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarlych. Wskazuje się także, że nie jest konieczne, aby podobne Msze św. były odprawiane zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni; same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach.

W naszej parafii przyjujemy intencje na Msze św. Gregoriańskie. Są one odprawiane w porządku liturgicznym naszej parafii.

Aby zamówić takie Msze należy się skontaktować z o. Proboszczem bezpośednio lub telefonicznie (895238836).

Misyjne Msze Święte Wieczyste

Misyjne Wieczyste Msze św. nazwane dlatego wieczystymi, ponieważ codziennie i na zawsze odprawia się 7 Mszy św. za wszystkie osoby tak żyjące, jak i zmarłe pojedynczo wpisane z imienia i nazwiska do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy św. Nie można wpisywać zbiorowo, np: rodziny, dusze w czyśćcu itp.

Osoba wpisana za życia ma udział w owocach tych 7 Mszy św. także po śmierci. Nie trzeba więc zawiadamiać o śmierci osoby wpisanej za życia. W dowód wpisu otrzymuje się obrazek.

Z chwilą wpisania danej osoby spływa na nią strumień wielorakich łask. Łaska zaś uświęca i uszlachetnia ludzką naturę. Budzi i wzmacnia dobre skłonności, a złe nawyki osłabia. Pozwala nam dojrzalej patrzeć na życie i świat, rodząc upodobania w tym, co od Boga pochodzi i do Boga prowadzi.
* Młodym – daje szansę dobrego, chrześcijańskiego wychowania i po-myślnego startu życiowego.
* Chorym – przywraca nadzieję powrotu do zdrowia, daje cierpliwość w znoszeniu różnorakich cierpień i zdolność ofiarowania ich na rzecz Misji i Misjonarzy.
* Stojącym z dala od Boga – pozwala wrócić do dobrego Ojca w niebie.
* Zmarłym – przybliża tak gorąco oczekiwany dzień oglądania Boga w niebie, jeżeli tego szczęścia jeszcze nie zaznali.

Taki wpis będzie również najlepszym, duchowym prezentem okolicznościowym z okazji Urodzin, Chrztu św., Imienin, I Komunii św., Bierzmowania, Małżeństwa, Jubileuszów itp….
Prosimy aby przy zamawianiu Mszy św. wieczystych ofiara jednorazowa za jedną osobę wyniosła co najmniej 25 zł.
Prosimy również, aby podając imiona i nazwiska osób, które mają zostać wpisane do Księgi Mszy św. Wieczystych znakiem krzyża poprzedzić osoby zmarłe.

Misyjne Msze św. Wieczyste można zamówić:
– w biurze parafialnym
– pod nr. tel. 895238836
– bądź pisząc na adres inernetowy: swarnold@poczta.onet.pl

INTENCJE MSZALNE
FILM
DOM MISYJNY W OLSZTYNIE
o. Antoni Jucewicz SVD, ur. w 1968 w Bydgoszczy, duszpasterz, wykładowca teologii moralnej, duszpasterz ludzi uzależnionych, związany z Drogą Neokatechumenalną.

1986-1987 – nowicjat w Zgromadzeniu Księży Werbistów w Chludowie (woj. wielkopolskie); 1987-1993 studia w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Nysie i Pieniężnie, zwieńczone przyjęciem święceń prezbiteratu; 1993-1995 – praca duszpasterska w parafii p.w. Chrystusa Sługi w Ełku; 1995-1996 – praca formacyjna w postulacie Księży Werbistów w Górnej Grupie (woj. kujawsko-pomorskie); 1996-1999 – studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwieńczone obroną pracy doktorskiej (2002 – temat dysertacji: Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II); w tym czasie posługa w Areszcie Śledczym w Warszawie; 1999-2000 – prezes domu Księży Werbistów w Michałowicach (woj. mazowieckie); 2000-2002 – praca duszpasterska w parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Pieniężnie, początek posługi wobec osób uzależnionych; od 2002 – wykładowca w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie oraz w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ( habilitacja 2019 – temat dysertacji: Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej). Od 1 czerwca 2019 r. duszpasterz w parafii p.w. św. Arnolda w Olsztynie.

PROBOSZCZ

o. Szczepan Szpyra SVD

Syn Edwarda i Julii, urodzony 26 grudnia 1962 r. w Hucie Józefów, diec. Sandomierska, kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści), doktor teologii. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Nysie i Pieniężnie w latach 1982-88, uwieńczone pracą magisterską na KUL-u: Nauka św. Pawła o dziewictwie w świetle 1 Kor 7. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. Pracował przez rok jako wikariusz na parafii w Tychach, diec. katowicka. Studia licencjackie z teologii biblijnej odbył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w latach 1989-1992, uwieńczone pracą licencjacką: La sapienza Divina secondo Giobbe 28. Następnie przez 6 lat pełnił funkcję mistrza nowicjatu w Chludowie k/Poznania. Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie uwieńczył w 2001 r. obroną rozprawy doktorskiej: Pawłowa ocena fałszywych nauczycieli w pierwotnych gminach chrześcijańskich na podstawie jego Wielkich Listów. Przez 3 lata był rektorem Domu Misyjnego Ducha Świętego w Warszawie, a także Wice-prowincjałem. Od 2004 do 2010 r. pełnił funkcję rektora Misyjnego Seminarium w Pieniężnie, gdzie wykłada wciąż Nowy Testament oraz Wstęp Ogólny do Pisma Świętego. Przez 4 lata prowadził także wykłady z Nowego Testamentu oraz Teologii Biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Przez 5 lat pełnił funkcję ojca duchownego w Seminarium w Pieniężnie oraz europejskiego koordynatora ds. formacji oraz powołań. Od stycznia 2018 r. objął urząd proboszcza parafii św. Arnolda w Olsztynie.


BYLI PROBOSZCZOWIE
Stanisław ZyśkProboszcz
Od 01.10.2013r. do 14.01.2018r.
Marek AdamczykProboszcz
Od 07.12.2007r. do 30.09.2013r.
Wiesław KrzyżanowskiProboszcz
Od 10.2003 do 06.12.2007
Akceptuj
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.